Аз съм Критикар. Критик + Арт.

Моята критика е умерена, но справедлива.

Моите критикари са професионалисти с широк поглед върху художествената сцена.

Четейки материалите ми вие ще се ориентирате не само какво се случва с изкуството в България, но и ще се научите как да го разбирате и оценявате.

Критикар е най-новата онлайн медия за изкуство, анализи и интервюта, която си поставя за цел да представи качествена и сериозна критика в областта на визуалните изкуства.